Saturday, November 10, 2012

Pembangunan Sukan

Kerajaan telah menjalankan pelbagai usaha untuk membangunkan bidang sukan negara. Namun, terdapat pelbagai masalah yang menjejaskan pencapaian atlet dalam bidang tersebut. Bincangkan.

Jawapan 2+2
 A: LANGKAH KERAJAAN
Membangunkan infrastruktur moden
 •  Pembinaan stadium seperti Stadium Bukit Jalil,pembinaan velodram,kolam renang yang moden
 •  Membina trek yang sesuai dan mengikut piawai
 • Kemudahan sukan dibina di seluruh pelosok negara
 • Menaik taraf stadium dan kompleks sukan, contoh Stadium Paroi NS dan Kompleks Sukan Paroi,

Pengiktirafan Insentif
 • Memperkenalkan bantuan dan skim kebajikan, contoh Skim Hadiah Kemenangan Sukan,Skim Hadiah Kemenangan Atlit Remaja
 • Memberikan anugerah dan gelaran, contoh Dato’
 • Memberikan pencen kepada atlet yang cemerlang
 • Memberikan biasiswa kepada atlit remaja yang cemerlang
 • IPTA digalakkan menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar peringkat ijazah dalam bidang sains sukan.

Menyediakan lebih banyak tenaga pakar
 • Menyediakan jurulatih yang berpengetahuan,pakar motivasi, pakar psikologi untuk membantu atlet
 • Memberikan kursus kejurulatihan pada peringkat sijil,diploma dan ijazah
 • Atlet dan bekas atlet yang berpengalaman digalakkan menjadi jurulatih
 • IPTA digalakkan menawarkan lebih banyak tempat kepada pelajar peringkat ijazah dalam bidang sains sukanMembawa masuk jurulatih luar

Program Persediaan Atlit 
 • Membolehkan atlet berasa selesa .tidak gementar ketika bertanding
 • Mengadakan perlawanan persahabatan dengan negara luar
 • SUKMA dan sukan SEA untuk membantu memulihkan keyakinan atlet
 • Peranan sebagai tuan rumah memberi banyak kelebihan kepada atlit
 • Penyertaan secara berterusan dalam pelbagai kejohanan dapat membentuk persefahaman atlit

Memantapkan pengurusan Sukan
 • Akta Pembangunan Sukan ,1997 membolehkan Pesuruhjaya Sukan memastikan persatuan sukan diurus dan ditadbir dengan lebih bersistem,cekap dan profesional
 • Kursus diadakan oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan untuk pemegang jawatan persatuan sukan
 • Memastikan pengurusan bertanggungjawab kepada mereka yang profesional
 • Memastikan tidak ada campur tangan politik dalam urusan pentadbiran sukan

Program Tunas Muda
 • Menyediakan atlit dari peringkat sekolah
 • Dimasukkan sukan olahraga dan gimnastik dalam Kurikulum Pendidikan Jasmani
 • Bilangan guru Pendidikan Jasmani ditambah
 • Program mencari bakat muda yang berpotensi dilatih di pusat latihan seluruh negara
 • Program latihan khusus dilaksanakan di institusi pendidikan bagi membolehkan atlit berpotensi meneruskan pengajian
 • Melaksanakan dasar 1M1S dengan mengadakan aktiviti sukan sepanjang tahun

 B: MASALAH

Sikap atlet
 • tidak mempunyai disiplin yang kuat
 • tidak ada jati diri
 • sikap memandang ringan terhadap perlawanan kerana kalah menang tidak penting
 • hanya ingin makan angin ke luar negara ketika mengambil bahagian
 • sukar membentuk budaya pemakanan yang dikehendaki untuk meningkatkan prestasi
 • sombong dan berasa diri terbaik
 • tidak dapat mengikut garis panduan sains sukan
 • sikap mengada-ngada atlit hendak dilayan dengan baik
 • mudah mengalah dan cepat berputus asa
 • kurang kemahiran atau skil dalam sesuatu acara yang dipertandingkan

Kegagalan menyediakan program yang berkualiti
 • atlit terlalu bergantung kepada pengurusan sukan
 • pihak pengurusan lebih mementingkan diri daripada kebajikan atlit
Persatuan sukan tidak profesional
 • pegawai tidak mempunyai misi dan visi
 • menggunakan persatuan untuk kepentingan diri
 • sikap pegawai yang suka mencari pengaruh
 • pegawai yang tidak mempunyai ilmu dalam sukan tersebut
 • dipimpin oleh individu yang dipilih sebulat suara
 Masalah pengambilan dadah
 • ambil dadah untuk tingkatkan prestasi dan stamina
 • kekalkan otot dalam acara bina badan
 • mengambil dadah untuk memberikan kekuatan mental ketika bertanding untuk menghilangkan perasaan gemuruh dan memberi kekuatan
Rasuah
 • atlet diberi rasuah untuk menang atau kalah
 • “bookie” yang mengaturkan perlawanan dengan membeli atlet
 • atlet mengatur perlawanan untuk mendapat keuntungan cepat
 • untuk mendapat keuntungan mudah tanpa memikirkan kepentingan negara
 • dipengaruhi sikap tamak
 • kelemahan pengurusan dalaman-lambat membayar gaji
Kekurangan pelapis baru
 • pandangan dan tanggapan masyarakat sukan tidak menjamin masa depan
 • tiada program untuk menarik minat pelajar di peringkat sekolah untuk terlibat dalam sukan
 • tiada ganjaran yang menarik
 • tiada promosi untuk menggalakkan pelajar terlibat dalam sukan

Kerajaan Elektronik

Kerajaan elektronik (e-kerajaan) merupakan satu inisiatif pihak kerajaan memanfaatkan perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) untuk kepentingan masyarakat dan negara. Bincangkan kepentingan kerajaan elektronik kepada negara dan langkah yang perlu diambil bagi melancarkan pelaksanaannya.
 2+2 ( kepentingan

A: KEPENTINGAN
Kerajaan lebih terbuka dan telus
 • Orang ramai boleh mengakses maklumat tersebut dengan mudah pada bila-bila masa
 • Menerbitkan debat dalam Parlimen dan minit mesyuarat pentadbiran pada laman web kerajaan.
 Menyebarluaskan dasar kerajaan
 • Mempercepatkan sistem penerangan dan penyampaian kerajaan
 • Masalah yang berpunca daripada ‘karenah manusia’ dapat dihindari
 Memudahkan perkhidmatan
 • Alat pencegahan rasuah yang sangat berkesan.
 • Menyediakan borang dan perkhidmatan pelesenan atas talian untuk mengelakkan individu pergi ke pejabat kerajaan dengan risiko pembuangan masa dan kejadian rasuah.
 • Urusan dapat dijalankan dengan cepat
 Meningkatkan mutu dan kecekapan sektor awam
 • Pelanggan menggunakan kemudahan untuk berurusan dengan lebih cekap dan pantas melalui laman web www.gov.my
 • Pengguna tidak perlu ke kaunter pejabat perkhidmatan awam kerana perkhidmatan tersebut boleh diakses di hujung jari.
 • Pembayaran bil kemudahan asas, semakan saman trafik , penghantaran tender kerajaan dan pendaftaran perniagaan dapat dilakukan secara terus dalam talian.
 • Kurang berlakunya kesilapan dalam pengiraan data
 Mempelbagaikan jenis perkhidmatan berasaskan ICT
 • Pelbagai perkhidmatan ditawarkan melalui penggunaan internet sebagai mediumnya , contoh e-dagang, e-perubatan, e-filing dan sebagainya.
 • Contohnya: E-dagang merangkumi penggunaan laman web bagi tujuan penjualan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan, melakukan pemasaran , menerima bayaran melalui internet dan pengurusan khidmat pelanggan online.
B: LANGKAH
Menambah jumlah tenaga pakar
 • Menambah jumlah tenaga pakar sekurang-kurangnya seorang untuk setiap jabatan.
 • Menyediakan kursus-kursus kepada kakitangan awam
 • Tambah kursus berkaitan ICT di IPT
 Meningkatkan infrastruktur ICT
 • Kerajaan membina infrastruktur bertaraf dunia dan memastikan bekalan elektrik disalurkan kepada rakyat di seluruh negara
 • Pemberian komputer 1 Malaysia untuk mendedahkan para pelajar tentang ICT
 • Penubuhan Makmal ICT di sekolah-sekolah
Pendidikan
 • Anjakan paradigma dalam kalangan masyarakat untuk menerima sepenuhnya penggunaan teknologi dalam sistem penyampaian awam.
 • Pihak kerajaan memberi maklumat tentang kemudahan yang diperoleh oleh orang ramai yang menggunakan perkhidmatan e-kerajaan
 • Pendedahan kepada orang ramai tentang cara-cara menggunakan aplikasi e-kerajaan sama ada melalui kempen-kempen mahupun pendidikan di sekolah
Menyediakan dana yang mencukupi
 • Menambah peruntukan kewangan bagi menjamin kemudahan kerajaan dinikmati oleh rakyat keseluruhannya
 • Kerajaan memperuntukkan RM 12.9 bilion bagi aplikasi teknologi maklumat di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)
Insentif
 • Pengecualian cukai pendapatan ke atas individu-individu yang membeli peralatan ICT
 • Pemberian status MSC